Sakramenty

Sakramenty święte są czynnościami ustanowionymi przez Jezusa Chrystusa, aby przekazywać człowiekowi i umacniać w nim życie w przyjaźni z Bogiem. Sakramenty są jedyną pewną drogą osiągnięcia zbawienia i wypełnienia swego życiowego powołania. Trzeba je jednak przyjmować zgodnie z ich wewnętrzną naturą. Sprawowanie Sakramentów Jezus Chrystus zlecił Kościołowi. Wszystkie Sakramenty udzielają człowiekowi Łaski uświęcającej jeżeli są przyjęte ważnie i godziwie.

Ważnie to znaczy, że są spełnione wszystkie warunki i wymagania formalne związane z poszczególnym Sakramentem.   
Godziwie to znaczy, że osoba przyjmująca Sakrament pragnie żyć Darem Sakramentu i korzystać z niego w codziennym życiu. Godziwość oznacza zatem wolność od grzechu oraz umiejętność i chęć współpracy z Bogiem.
Tym samym Sakramenty i Posługi są sprawowane dla osób wierzących i praktykujących. Zgodnie z obyczajem i sprawiedliwością przy okazji przyjmowanego Sakramentu i Posługi składa się ofiarę przeznaczoną na wypełnianie zadań własnych Kościoła (Parafii i Kościoła Powszechnego), w tym także na utrzymanie osób posługujących w parafii

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie sakramenty udzielane są zawsze w parafii właściwej dla swojego miejsca zamieszkania. W tym celu należy wcześniej w parafii zarejestrować się (osobiście w kancelarii lub przy okazji odwiedzin kolędowych).  

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Wymagane dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z USC,   

 • zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (z parafii ich zamieszkania),

 • dane osobowe rodziców chrzestnych.

Przypominamy, że osoba proszona o spełnianie funkcji rodzica chrzestnego musi być po Bierzmowaniu.



SAKRAMENT I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Przygotowanie dzieci do I Komunii św. następuje bezpośrednio w 2 klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy, na którą dzieci uczęszczają w szkole. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy św. na godz. 12.00 oraz nabożeństwach.
Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu,

 • decyzja katechety o dopuszczeniu do sakramentu.  


SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Przygotowanie do Bierzmowania rozpoczyna się w VIII klasie SP. Polega ono:   

 • na uczestnictwie w lekcjach religii w szkole,  

 • na udziale w Eucharystii.: w każdą niedzielę o godz. 18.00 

 • na uczestnictwie w specjalnych nabożeństwach przeznaczonych dla kandydatów do Bierzmowania,  

 • na udziale w grupach przygotowawczych w parafii.


 Wymagane dokumenty

 • metryka chrztu,   

 • świadectwo z nauki religii (w indeksie katechetycznym; świadectwo szkolne),

 • opinia katechety (w indeksie katechetycznym lub osobne zaświadczenie)

 

SAKRAMENT  POKUTY

Sakrament pokuty jest sprawowany podczas każdej Mszy św. oraz w piątki od godz. 17.00

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

Trzy miesiące przed datą ślubu narzeczeni składają w kancelarii wymagane dokumenty (patrz niżej) i rozpoczynają bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa (tzw. danie na zapowiedzi).

Wymagane dokumenty:


 • metryka chrztu do ślubu kościelnego z adnotacją o Bierzmowaniu (pobrana z parafii Chrztu nie dawniej niż trzy miesiące przed złożeniem dokumentów),

 • świadectwo bierzmowania (o ile nie ma adnotacji przy metryce chrztu)

 • dowód tożsamości,

 • świadectwo nauki religii z ostatniej klasy lub indeksy nauki religii,

 • zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim,

 • z USC: zaświadczenie konkordatowe (pełna nazwa: Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa) lub odpis aktu zawarcia cywilnego związku małżeńskiego.

 • data I-ej Komunii Świętej.


Uwaga! - Nie są potrzebne akty urodzenia z USC. Prosimy o sprawdzanie identyczności danych w dokumentach cywilnych i kościelnych. W przypadku niezgodności prosimy o jak najszybszy kontakt w kancelarii parafialnej.

Kurs przedmałżeński w naszej parafii odbywa się w miesiącach: luty – kwiecień
 (Wielki Post).
Poradnia rodzinna działa na zasadzie indywidualnego umówienia się z osoba prowadzącą zajęcia – kontakt do tych osób można zdobyć w kancelarii parafialnej.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

W każdy pierwszy piątek miesiąca kapłani naszej Parafii udają się do chorych, dzięki czemu każdy cierpiący ma możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, oraz przyjąć pierwszopiątkową Komunię Świętą. Wtedy również, jeśli istnieje potrzeba, udzielany jest sakrament namaszczenia chorych.

Adresy chorych proszę zgłaszać w zakrystii. W przypadkach nagłych proszę wzywać kapłana w dowolnym czasie, na pewno przybędzie udzielając cierpiącym i umierającym stosownych sakramentów.

W razie potrzeby (np. operacja ) można poprosić o sakrament namaszczenia chorych w zakrystii.

POGRZEB KATOLICKI

W przypadku pogrzebu należy przedstawić:

 •  Przynosimy: akt zgonu z USC.

 •  Z duszpasterzem ustalamy termin, godzinę pogrzebu.


 Zgłaszamy się w kancelarii parafialnej (o każdej porze dnia) informując o śmierci bliskiej osoby.

 

Kościół rzymskokatolicki uczy, że:
-
 sakramenty zostały ustanowione przez samego Jezusa Chrystusa,
- kościół jest upoważniony do zarządzania sakramentami,
- są one konieczne do zbawienia,
- są nośnikami łaski, pośredniczą przy jej udzielaniu,
- z pewnym wyjątkiem sakramentów mogą udzielać tylko biskupi lub konsekrowani kapłani.

Please publish modules in offcanvas position.