Komunikaty

Komunikat Bp Ełckiego Jerzego Mazura 24.04.2020R

Komunikat-kolejne-wskazania

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikaty została wyłączona

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE,

24 maja 2020r.

1. We wtorek szczególną pamięcią modlitewną otaczamy wszystkie Mamy i Im składamy serdeczne życzenia z okazji Dnia Matki.
2. W sobotę 30 maja- Uroczystość NMP Królowej Apostołów, nasz odpust parafialny. Msze Święte o godz. 8:00, 10:00, 12:00 i 18:00.
3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych i nowennie przed Uroczystością Królowej Apostołów i Zesłaniem Ducha Świętego o godz. 17:30.
4. Za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby parafii.
6. Wszystkim życzymy wiele łask Bożych i opieki Królowej Apostołów w  nadchodzącym tygodniu.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona

KOMUNIKAT Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca

KOMUNIKAT

Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca

w okresie epidemii

 

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

 

  • prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie[1];

 

  • w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe[2];

 

  • dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;

 

  • zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia)[3], a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać[4].

 

 

 

Bp Adam Bałabuch

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego

i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

 

Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.

[1]Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000, Prot. Nr 2330/00/LL, (tekst łaciński „Notitiae” 37 (2001) 190-194).

 

[2]Święta Kongregacja Soboru, „Tricenario Gregoriano”. Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich, 24.02.1967 [AAS 59 (1967), s. 229-230.]

 

[3]Por. Breviarium Fidei (2002), nr 296.

 

[4]Por. KKK 1452.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania KOMUNIKAT Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca została wyłączona

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA WIELKOPOSTNA

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA WIELKOPOSTNA W NASZEJ PARAFII W WIELKIM TYGODNIU:

  1. Przed Mszą Świętą od godz. 5:50, 6:45 i 17:00 ( do Wielkiej Środy włącznie)
  2. Podczas Koronki do Bożego Miłosierdzia od godz. 15:00,
  3. Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu i różańca

od godz. 20:00 do 21:00.

  1. TRUDUUM PASCHALNE : 8:30- 9:30, 15:00-16:00, 20:00-21:00

Przypominamy, że liczba wiernych podczas  zgromadzeń religijnych nie może przekroczyć  5 osób.Prosimy, by tak dobrać czas na spowiedź, by zachować ten przepis prawa świeckiego .

Prosimy o zachowanie stosownych odległości w kolejce do konfesjonałów.  

Zapraszamy, by skorzystać z tego czasu łaski!  

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania SPOWIEDŹ ŚWIĘTA WIELKOPOSTNA została wyłączona

Akt Zawierzenia diecezji ełckiej Matce Bożej

Akt Zawierzenia diecezji ełckiej Matce Bożej

Stajemy dziś przed Tobą, Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Kościoła i Królowo nasza, Matko naszego zawierzenia!

O Niepokalane Serce Maryi, Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem – przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Świętym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej naszą diecezję ełcką, którą Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los nas wszystkich.

Jako pasterz Kościoła ełckiego, któremu została powierzona misja przewodniczenia w posłudze miłości w Kościele ełckim oraz utwierdzania braci w wierze i nadziei, pragnę przedstawić Twemu Niepokalanemu Sercu radości i nadzieje a także problemy i cierpienia, pragnę przedstawić największy problem, naszej diecezji, Ojczyzny, Europy i świata, którym jest pandemia koronawirusa.

Stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko, w czasie trudnym dla nas wszystkich, w czasie pandemii koronawirusa i wołamy „Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!”.

Stojąc przed Tobą zawierzam Ci wszystkich diecezjan i przebywających na terenie diecezji; tych, których koronawirus zaatakował i ich rodziny. Zawierzam Ci, tych, którzy opiekują się chorymi, troszczą się o ich dusze i ciało. Zawierzam Ci kapłanów, lekarzy, służbę zdrowia, służby mundurowe, osoby życia konsekrowanego, seminarzystów, wolontariuszy, pracowników Caritas, władze samorządowe i rządzących naszym krajem. Zawierzam Ci także wszystkie osoby, które z powodu pandemii odczuwają poważne problemy ekonomiczne ponieważ nie mogą pracować.

O Serce Niepokalane! Pomóż przezwyciężyć grozę zła, grozę koronawirusa,

 zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością

i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Razem wołamy od pandemii koronawirusa, wybaw nas!

Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!

Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!

Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw! Nabrzmiałe pandemią koronawirusa.

Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech:

 grzech człowieka i „grzech świata”, grzech w każdej jego postaci.

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia!

Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Akt Zawierzenia diecezji ełckiej Matce Bożej została wyłączona

Wskazania dla wiernych WIelki Tydzień

Wskazania-dla-wiernych-WIelki-Tydzień

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wskazania dla wiernych WIelki Tydzień została wyłączona

Błogosławieństwo stołu

Błogosławieństwo-stołu-Wielkanoc

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Błogosławieństwo stołu została wyłączona