Porządek Mszy Świętych

Od 1 września do 30 czerwca       

Niedziele:                                    Dni powszednie:

7.30                                              6.15

9.00                                            7.00

10.30                                          18.00

12.00

18.00

Od 1 lipca do 31 sierpnia

Niedziele:                                    Dni powszednie:

7.00                                              6.15

9.00                                              18.00

11.00

18.00